Video dari @KangYudhie

1 Bermegah-megahan telah melalaikan kamu . 2 sampai kamu masuk ke dalam kubur. 3 Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu), 4 dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. 5 Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, 6 niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahiim, 7 dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ‘ainul yaqin , 8 kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang keni’matan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu).

Iklan